P A T R O N V S 
 Prof. Dr. A. Coşkun ÖZGÜNEL
Prof. Dr. A. Coşkun ÖZGÜNEL 1941 yılında Erzincan'da doğdu. Orta ve yüksek öğrenimini Ankara'da gerçekleştirdi. 1967 yılında mezun olduğu Ankara Üniversitesi, Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji ve Çağdaş Anadolu Arkeolojisi Kürsüsünde Ord.Prof.Dr. Ekrem AKURGAL'ın asistanı olarak akademik kariyerine başladı. Almanya Heidelberg Üniversitesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsünde hazırladığı Doktora ( Bayraklı - İon- Geometrik Seramiği, 1972) ve Doçentlik (Anadolu'da Miken Seramiği 1979) tezlerini Ankara Üniversitesi'nde Hocası Ord.Prof.Dr. Ekrem AKURGAL'ın yanında sonuçlandırdı. Öğrenciliği ve öğretim üyeliği süresince Teos, Müskebi, Foça, Çandarlı (Pitane), Bayraklı (Smyrna-Eski İzmir), Erythrai (Ildırı/ Çeşme), Amendolara (G.İtalya), Milet, Klozemenai (Urla/İzmir) kazılarına katılarak, İonia ve Karia çanak-çömleği üzerine araştırmalarda bulundu. 1980 yılından bu yana Troas bölgesinde Smintheion Kutsal Alanında (Çanakkale / Gülpınar Beldesi) kazı ve onarım çalışmalarını yürütmekte olan Profesör A. Coşkun Özgünel 1998 yılından itibaren de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde yer alan eski Salamis kentinde ( G.Mağusa) arkeolojik kazı ve onarım çalışmalarına başkanlık yapmaktadır. 

Alman Arkeoloji Enstitüsü Muhabir üyesi olan A. Coşkun ÖZGÜNEL, yurtiçi ve yurtdışında birçok kongre ve sempozyumlara bildiri ile katılmış, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Devleti ve ülkemizde konferanslar vermiştir. Evli, bir erkek çocuğu olan Özgünel kazı başkanlığı görevini sürdürmektedir.

          1 Şubat 1941 tarihinde Erzincan’da doğan A. Coşkun Özgünel, ilköğretimini Ankara Sarar İlkokulu’nda   ve Ankara Mimar Kemal Ortaokulu’nda, orta öğrenimini Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nde tamamlamıştır.  

1962 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji ve Çağdaş Anadolu Arkeolojisi kürsüsü’nde başladığı lisans eğitimini 1967 yılı Şubat döneminde tamamlayarak mezun olmuştur.

24 Nisan 1967’de D.T.C.F. Klasik Arkeoloji ve Çağdaş Anadolu Arkeolojisi Kürsüsü Asistanlık imtihanında başarılı olan Özgünel, 29.Nisan.1967 tarihinde 31-3626 sicil nosuyla göreve başlamıştır.

1 Haziran 1969 - 20 Temmuz 1970 tarihleri arasında Federal Almanya Hükümetinin tahsis ettiği DAAD bursu ile Almanya Heidelberg Üniversitesinde doktora çalışmalarını yürütmüştür.

10 Ekim 1972 tarihinde “Bayraklı Doğu İon Geometrik Seramiği” adlı doktora teziyle edebiyat doktoru ünvanını kazanmıştır.

12 Ekim 1972’de doçentlik çalışmalarına başlamıştır.

15 Ekim 1972 – 30 Aralık 1973 tarihleri arasında asteğmen olarak askerlik hizmetini yapmıştır.

l962 – 1963 yıllarında Prof. Dr. Yusuf Boysal’ın başkanlığındaki Teos ve Dimril-Gökçebel (Halikarnassos)  kazılarında, 1964 - 1979 yılları arasında öğrenciliği ve asistanlığı sırasında Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal’ın başkanlığındaki Eski Foça (Phokaia), Çandarlı (Pitane), Bayraklı (Smryna), Ildırı (Erythrai) kazılarında ekip üyesi ve arazi sorumlusu olarak çalışştır.

1972 yılında, DAI - Prof.Dr. Jörg Schafer ile Aliağa - Kyme antik kenti liman araştırması çalışmalarına kazı başkan vekili olarak katılmıştır.

26 Eylül - 30 Ekim 1974 tarihleri arasında  J.De la Geniere tarafından Regio Calabria’da yürütülen kazılarına ve 6-10 Ekim tarihleri arasında Taranto’daki XIV. Convegni di Studi Sulla Magna Grecia kongresine katılmıştır.

29.Eylül 1975 – 21 Eylül 1976  DAAD, DAI bursları DAI Berlin’de Doçentlik tezi çalışmalarını yürütmüştür.

1.Ekim.1977 – 30 Eylül 1978 tarihleri arasında Almanya Heidelberg Üniversitesi’nde Alexander von Humboldt Vakfının verdiği bursla doçentlik çalışmalarını yürütmüştür.

22 Kasım 1979 tarihinde “Üniversite Doçenti” ünvanını, “Anadolu’da Miken Seramiği” konulu doçentlik teziyle doçentlik imtihanlarını tamamlayarak  almıştır.

25.Ocak.1980 tarihinde Arkeoloji kürsüsüne “Eylemli Doçent” tayin edilmiştir.

1980 yılından itibaren günümüze kadar süren Gülpınar-Chrysa Apollo Smintheus tapınağı arkeolojik kazılarını yürütmeye başlamıştır.

10 Ekim – 25 Ekim 1980 ile 1 - 20 Eylül 1982 tarihlerinde, Milet kazı evinde saklanan miken çanak çömleğinin yayın hakkını almış olması nedeniyle Milet kazılarına katılarak çalışmalarını yürütmüştür.

16.2.1981 tarihinden itibaren 3 hafta süre ile Atina Alman Arkeoloji Enstitüsünün daveti ile araştırmalar yapmak üzere Yunanistan’a, Atina’ya gitmiş, 24.2.1981’de Atina Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde “Neue Grabung in Chrysa” adlı bir konferans vermiştir.

1 Ekim 1981 – 31 Ocak 1982 tarihleri arasında Almanya, DAI Berlin’de Apollon Kültü ve Smintheion Projesi çalışmalarını yürütmüştür.

        1982 – 1984 yıllarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

4 Mart 1983 – 17 Mart 1983 tarihleri arasında Pullan’ın, Apollo Smintheus tapınağına ait eski kazılarından kalan belgelerini incelemek üzere İngiltere, Londra British Museum’da çalışmalar gerçekleştirmiştir.

1984 yılından itibaren  DAI (Deutsches Archaologisches Institut Berlin) muhabir üyesidir.

15 Ocak – 15 Nisan 1985 tarihleri arasında Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün davetlisi olarak DAI Berlin’de çalışmalarını yürütmüştür.

24 Ağustos – 24 Eylül 1985 tarihleri arasında Stuttgrat’da 16.Uluslararası Tarih Bilimleri Kongresine Alexander von Humboldt Vakfı burslusu olarak katılmıştır.

29 Ağustos 1987 – 7 Eylül 1987 Atina’daki “Ege’de Prehistorik Çağ” konulu kongreye katılmış ve “Anadolu Miken Seramiği” üzerine bildiri sunmuştur.

1 Eylül 1987 – 30 Kasım 1987 tarihleri arasında F.Almanya’da Alexander von Humboldt-Stiftung burslusu olarak DAI Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin ve Tübingen üniversitelerinde çalışmalarını yürütmüştür.

2 - 4 Haziran 1988 tarihlerinde Paris’te düzenlenen “Arkaik-Hellenistik Dönem sonuna kadar Anadolu’da Tapınak Mimarlığı” sempozyumunda “Smintheion Mimari Plastik Yapıtları” konulu bildiriyi sunmuştur.

24-30 Temmuz 1988 tarihlerinde Alman Arkeoloji Enstitüsü’nce Berlin’de düzenlenen “Hermogenes ve Olgun Hellenistik Mimari” konulu kollokyumda “Smintheion’un Temel Problemleri” konulu bildiriyi sunmuştur.

2 Kasım 1988 tarihinde Profesör ünvanını almıştır.

1988 - 1994 yıllarında Trabzon Bölgesi (Orta ve Doğu Karadeniz) Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kurulu başkanlığı görevini gerçekleştirmiştir.

1986 – 2000 yılları arasında Troia Kazılarının akademik denetçisidir.

1989 yılında Türkiye Eski Çağ Araştırmaları Enstitüsü’nün Kurucu Üyesi olmuştur.

24 Eylül 1989 tarihinden 1993 yılına kadar Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmüştür.

1989 - 1994 yılları arasında Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür.

17-26 Nisan 1990 tarihlerinde ABD Cincinati Üniversitesi ile Philedelphia Üniversitesinde konferanslar ve seminerler vermiştir.

 7 - 9 Mayıs 1990 tarihlerinde Roma’daki ICCROM genel kurul toplantısına Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak katılmıştır.

24 Nisan – 12 Mayıs 1991 tarihleri arasında Almanya Tübingen Eberhard-Karls, Heidelberg, Nürnberg ve Freiburg üniversitelerinde konferanslar vermiştir.

27 Mayıs 1991 – 7 Haziran 1991 tarihlerinde Polonya  Krakow’daki “AGİK Kültürel Mirasın Korunması” kongresine Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak katılmıştır.

20-21 Haziran 1991 tarihlerinde Antalya Akdeniz Üniversitesi Humboldt Vakfı Sempozyumuna katılmıştır.

1992 yılından itibaren ICOM’un (International Council of Monuments) Türk Ulusal Komite üyesi olmuştur.

Şubat 1992’de Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği adı altında kurulacak derneğin kurucu üyesi olmuştur. 

1993-1994 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, Anadolu Uygarlıkları, Klasik Arkeolojiye Giriş, Tarihi Coğrafya derslerini vermek üzere görevlendirilmiştir.

15-23 Ocak 1994 tarihlerinde Münster Üniversitesi’nde konferanslar vermiştir.

10-21 Mart 1995 tarihlerinde Münster Üniversitesi’ndeki Anatolia kollokyumuna katılmıştır.

25 Mart 1996 – 15 Ekim 1997 tarihleri arasında Kültür Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür.

26 Temmuz – 3 Ağustos 1996 tarihleri arasında, mezarı Tacikistan’ın Bolcuvan kenti Optar köyünde bulunan Enver Paşa’nın naaşının yurda nakli için görevlendirilen ekipte başkan olarak yer almıştır.

1 Eylül 1997 – 31 Ekim 1997 tarihleri arasında, “Apollon Smintheion Tapınağı” adlı konferans ve yayın çalışmaları için Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsünde bulunmuştur.

4 Mayıs 1998 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi, Arkeoloji ve Kültür Varlıklarını Araştırma Merkezi’nin kurucu başkanlığına getirilmesi ve Salamis antik kenti kazı çalışmalarını yürütmek üzere görevlendirilmesi Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nce uygun görülmüş olup halen bu görevlerini yürütmektedir.

19992008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu – Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür.

1999 - 2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Çevre Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmüştür.

2 Kasım 2000 - 29 Ocak 2001 tarihleri arasında Almanya Tübingen Üniversitesinde araştırma çalışmalarını yürütmüştür.

2001 – 2003 yılları arasında Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Genel Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2002 – 2006 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

2002 – 2005 yılları arasında XXIII. Dönem UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye Milli Komisyonu Kültürel Miras İhtisas Komitesi başkanı olarak görev yapmıştır.

2003 tarihinden itibaren TAÇ Vakfı (Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı) Yönetim Kurulu asli üyeliğini yürütmüştür.

2003 - 2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2005 yılından itibaren AKA (Anadolu Kültür Araştırmaları Derneği) Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

17-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında Tiflis Devlet Üniversitesi ile Humboldt  Club Georgien’in düzenlediği sempozyuma katılmış ve “Der Tempel des Apollon Smintheus in der Troas und İlias” konulu bildiriyi sunmuştur.

18.08.2007 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanlığına atanmıştır.

3-5 Mart 2008 tarihleri arasında Münster Üniversitesi Asia Minor Enstitüsü tarafından  gerçekleştirilen “Geschichte und Kultur Kleinasiens” konulu kollokyuma katılmış ve “Neue Forschungen am Smintheion” adlı bildiriyi sunmuştur.

21.08.2008 tarihinde emekli olmuştur.


 

 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi adına

Coşkun Özgünel Tarafından Yürütülen Arkeolojik Çalışmalar

1980- 2012     Gülpınar (Ayvacık-Çanakkale) - Apollon Smintheus Tapınağı kazıları başkanı

1993-1997      Alexandria Troas (Ezine-Dalyan,Çanakkale) antik kenti yüzey araştırmaları başkanı

1998-2012       Salamis antik kenti (KKTC-Gazi Mağusa) kazıları başkanı

2003- 2005    Erythrai (Çeşme-Ildırı) antik kenti yüzey araştırması başkanı


Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde görev yaptığı dönemde Coşkun ÖZGÜNEL Tarafından Yürütülen

Arkeolojik Çalışmalara Ait Yayınları

 

KİTAP:

 1. C. Özgünel, Carian Geometric Pottery I, Türk Tarih Kurumu, 1979. 
 2. C. Özgünel, Mykenische Keramik in Anatolien, Asia Minor Studien Band 23, 1996 .
 3. C. Özgünel, Smintheion. Troas’ta Kutsal Bir Alan, T.C. Kültür Bakanlığı, 2001
 4. C. Özgünel, Karia Geometrik Seramiği, Homer Kitabevi, 2006
 MAKALELER:
 1. C. Özgünel, "Die Geometrischen Vasen aus Dirmil", Belleten, 40/157, 1976, 3-53.
 2. C. Özgünel, "Spatgeometrische Gefasse aus Karien", Archäologischer Anzeiger 1977, 8-13.
 3. C. Özgünel, "Hüseyin Kocabaş Koleksiyonunda Bulunan Attika Geometrik Kapları", Belleten 41 1977, 1-27.
 4. C. Özgünel, "Spätgeometrische Keramik in Bayraklı (Alt-Smyrna)" Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifiques 1978, Paris-Naples, 17-26.
 5. C. Özgünel, "Bayraklı Geometrik Seramiğinin Doğuşu ve Gelişimi", VIII. Türk Tarih Kurumu Bildirisi 1979-1, 487-499.
 6. C. Özgünel - V.M. Strocka, "Restoration Work of the Celsus Library in Ephesus" adlı konferansın çevirisi, Belleten XLIII/172 1979, 809-822.
 7. C. Özgünel, "Chryse - Apollo Smintheus Tapınağı Kazıları 1980-81", IV. Kazı Sonuçları Toplantısı 1982, 1983, 207-224.
 8. C. Özgünel, "Gülpınar Apollo Smintheus Tapınağı Kazıları 1982-83", VI. Kazı Sonuçları Toplantısı 1984, 391-401.
 9. C. Özgünel, "Batı Anadolu’da Miken Etkisi", Belleten XLVII /87 1983, 697-804.
 10. C. Özgünel, "1985 Yılı Gülpınar Kazıları", VIII Kazı Sonuçları Toplantısı 1986, 47-57.
 11. C. Özgünel, "Urartu Kemer Parçaları Üzerine Bir Tanıtım", Belleten L/197 1986, 403-412.
 12. C. Özgünel, "Cumhuriyet Döneminde Türk Arkeolojisi", Belleten L/198, 1986, 895-913.
 13. C. Özgünel, "Selçuk Arkeoloji Müzesindeki Miken Pyxis’i", Belleten LI/200, 1987, 535-547.
 14. C. Özgünel, "1988 yılı Gülpınar Kazıları", Höyük1, 1988, 115-119.
 15. C. Özgünel, "Das Fundament des Smintheion", Hermogenes und die Hochhellenistische Architektur, Internationales Kolloguium in Berlin vom 28. bis 29 Juli 1988, 1990, 35-44.
 16. C. Özgünel, "1988 Yılı Gülpınar Kazıları", XI. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 1990, 125-134.
 17. C. Özgünel, “Der Tempel des Apollon Smintheus in der Troas und die Ilias-Bericht über die neuen türkischen Ausgrabungen”, Nürnberger Blätter zur Archäologie 1990-91, Heft 7, 1992, 49-53.
 18. C. Özgünel, "1991 Yılı Gülpınar (Apollon-Smintheus Tapınağı) Kazı ve Onarım Çalışmaları ", XIV. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 1998, 509-514
 19. C. Özgünel, “Smintheus Kutsal Alanı ve İlyada”, Şeker Sanat 2, 1995, 22 -23.
 20. C. Özgünel, “Korumak - Korumamak”, Şeker Sanat 6, 1995, 31 vd.
 21. C. Özgünel-Gürdal., T,"1996-1997 Gülpınar Kazı Çalışmaları", XX. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, 1998, 111-124
 22. C. Özgünel, “İlyada Destanı ve Apollon Smintheus Tapınağı”, Colloquium Anatolicum I 2002, 53-99.
 23. C. Özgünel, “Fethiye Arkeoloji Müzesinde Saklanan Geometrik Krater”, Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens und des agaischem Bereiches. Studien zur Religion Festschrift für Baki Öğün, Asia Minor Studien 39, 2000, 243-247.
 24. C. Özgünel, “Gülpınar, Apollon Smintheus Tapınağı Girland ve Boğa Betimlemeli Sütun Tamburları”, Günışığında Anadolu C. Bayburtluoğlu için Yazılar, 2001, 190-196.
 25. C. Özgünel, “Die falschen Denkweisen bei der Erhaltung des Kulturerbes”, Festschrift für Manfred Korfmann, Mauer Schau, Band 3, 2002, 1193-1198.
 26. C. Özgünel,"Smintheion 1999-2000", XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, 2002, 145-149.
 27. C. Özgünel, “Smintheion”, İzmir. Kent Kültürü Dergisi 5, Şubat 2002, 160-164.
 28. C. Özgünel, “Geometrische Keramik von Alt-Smyrna aus der Akurgal-Grabung”, Probleme der Keramikchronologie des südlichen und westlichen Kleinasiens in geometrischer und archaischer Zeit, Internationales Kolloquium, Tübingen 24.3-26.3.1998, Bonn, 2003, 69-89
 29. C. Özgünel, “Das Heiligtum Des Apollon Smintheus und Die Ilias”, Studia Troica 13, 2003, 261-291.
 30. C. Özgünel, “Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Cumhuriyet Kültürüne, Arkeoloji ve Sanatına Kişilik Kazandıran Bilge”, Tüba Diary/günce, Haziran 2003, 15-16..
 31. C. Özgünel, “Kıbrıs Salamis Kazıları”, 2002 Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları 2003, 9-20.
 32. C. Özgünel, “Ankara, Turgut Tokuş Koleksiyonunda Saklanan Krater” Anadolu’da Doğdu, 60. Yaşında Fahri Işık’a Armağan” Ege Yayınları, 2004, 561-566.
 33. C. Özgünel, “Gülpınar – The Roman Bridge in Tuzla Valley”, 60. Yaşında Sinan Gelim’e Armağan Makaleler, 2005, 516-525.
 34. C. Özgünel, "Smintheion 2003 (24.Yıl)", XXVI. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 2005, 303-310.
 35. C. Özgünel,“Limantepe Miken Buluntuları”, Kültürlerin Yansıması, Hayat Erkanal’a Armağan, 2006, 594-601.
 36. C. Özgünel,“Kültür Mirasının Korunmasındaki Sorunlar (Deneme)”, Prof. Dr. Ruşen Keleş Armağanı, 2007, 47-52.
 37. C. Özgünel,“Turgut Tokuş Koleksiyonunda saklanan Miken Kapları”, VITA Prof. Dr. Ali – Belkıs Dinçol’a Armağan, 2007, 577-585.
 38. C. Özgünel, Kaplan, D. "2007 Yılı Gülpınar/Smintheion Kazı Çalışmaları (28.Yıl)", 30. Kazı Sonuçları Toplantısı, 4. Cilt, 2008, 409-432.
 39. C. Özgünel, Kaplan, D. "2008 Yılı Gülpınar/Smintheion Kazı Çalışmaları (29.Yıl)", 31. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 2009, 75-90.
 40. C. Özgünel, Kaplan, D. "2009 Yılı Gülpınar Kazı Çalışmaları (30.Yıl)", 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, 2010, 212-229.
 41. C. Özgünel, Kaplan, D. "2011 Yılı Gülpınar/Smintheion Kazı Çalışmaları (32.Yıl)", 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, 2011, 145-172.

Prof.Dr. Coşkun ÖZGÜNEL'in detaylı C.V.'sini aşağıdaki linkten PDF formatında indirebilirsiniz.

Ċ
Gülpınar-Smintheion Kazıları,
3 Ağu 2012 09:16